Contacte (correu electrònic)


Adreces electròniques a les quals us podeu adreçar:

Tresoreria: callis.volei@gmail.com

Coordinació Tècnica: voleicallis@gmail.com

Comunicació i Blog: callisvoleivic@gmail.com